Obiskala nas je televizija VAŠ KANAL


Na podlagi izdane naročilnice, izdajamo in izposojamo medicinsko tehnične pripomočke. Možnost tudi individualne izposoje.


Uradni dobavitelj medicinsko-tehničnih pripomočkov